FISHER LABS TEKNETICS GARRETT BOUNTY HUNTER BLISSTOOL LINDNER WHITES MD DETECTORS XP METAL DETECTORS

   Металотърсач MD QUAZAR ARM


550лв.  350лв.

  • Модел: QUAZAR ARM
  • Бруто тегло: 3кг.
  • Произведено от: MD Metal Detectors
Добави към кошницата:


Металотърсач   КВАЗАР - АРМ,  това е експериментален модел металотърсач, предназначен за България. На практика, това е известният Руски металотърсач QUAZAR ARM, но с носеща конструкция на MD металотърсач. Металотърсачът е оборудван с 28 см. DD търсеща сонда, както и вградени литиево - полимерни батерии и зарядно за батериите.  Металотърсач   КВАЗАР - АРМ, при направените въздушни тестове постигна следните резултати:

Тестови резултати на металотърсач КВАЗАР - АРМ със стандартна 28см. DD търсеща бобина:

опитен образец: засичане:
медна монета с диаметър 10 мм 19 см
златна монета с диаметър 12 мм 25 см
сребърна монета с диаметър 22 мм 30 см
бронзова монета с диаметър 28 мм 35 см
бронзов диск с диаметър 55 мм 50 см
меден кован пепелник с диаметър 130 мм 62 см
кована медна и калайдисана чиния с диаметър 230 мм 70 см
по-голям обект, максимална дълбочина
100-110 см

Достъпни оперативни настройки:
Праг: Регулира се от бутоните (нагоре) и (надолу) от основния екран, може да се регулира от 1 до 32. Величината е обратна на чувствителността, регулировката е плавна.

Грунд Баланс: Съществуват два начина за грунд баланс на уреда:
1. АВТОМАТИЧЕН Грунд Баланс: При повдигнат датчик на около 20-30 см. над земята, натиснете бутона (enter) от основния екран. След това се натиска бутона (надолу) за да се включи автонастройката на грунда. Имате 4 секунди да приближите датчика към земята за да се осъществи автоматичният грунд баланс. Изчаква се да завърши автонастройката. Когато металотърсача е готов ще чуете звуков сигнал. На вторият ред на дисплея ще се появи текущото обозначение на грунда в градуси.
2. РЪЧЕН Грунд Баланс:
При повдигнат датчик на около 20-30 см. над земята, натиснете бутона (enter) от основния екран. Повдигайки и отпускайки датчика към земята следва да се постигне 0 градуса отклонение по горната скала чрез бутоните (power) и (set). За да се запомни ръчното изменение на ъгъла, трябва да натиснете бутона (enter). Ако не искате да запомните ръчно променения ъгъл – може да излезете от ръчната настройка като натиснете бутона (mode).

Маска: Това е режим в който избираме кои цели да бъдат, съответно да НЕ БЪДАТ озвучавани от металотърсача при работата му. Този режим се настройва по следният начин: Чрез бутона (mode) се влиза в основното меню на апарата. След това с бутоните (нагоре) или (надолу) се избира режим MASK. С бутон (enter) се влиза в режима. С бутоните (power) и (set) се избира сектора който да бъде заглушен. С бутоните (нагоре) или (надолу) се потвърждава или отхвърля избора. За да се запомнят промените, трябва да натиснете бутона (enter). За да излезете от менюто натиснете бутона (mode). В режима има 16 сектора за заглушаване. Първите 3 сектора заглушават ЖЕЛЕЗНИТЕ цели. А останалите сектори заглушават последователно: Алуминиево фолио, Цинк, Злато, Сребро, Мед.

Пинпоинт: Това е статичен режим, който е предназначен за точна локализация на целта. Включване и изключване на режима става чрез бутона (set) от основния екран.

Подсветка: Това е осветлението на дисплея. Включва се и се изключва от бутона (power) от основния екран. Регулирането на нивото на подсветката става като влезете в основното меню чрез бутона (mode) и отидете с бутоните (нагоре) или (надолу) на режим Backlight lev.. След това натиснете бутона (enter) за да влезете в режима и бетоните (нагоре) или (надолу) се регулира желаната от Вас осветеност на дисплея. Промените се запомнят с (enter), а с бутона (mode) се излиза от менюто.

Работа с Менюта:
За работа с менютата се използват бутоните на лицевият панел, които имат следните функции:
Бутон (mode) - влизане / излизане от основното меню.
Бутон (enter) – влизане в подменю и потвърждаване на промяна.
Бутон (нагоре) или (надолу) - избор на подменю /извършване на настройки в подменютата.
Бутон (power - наляво) и (set - надясно) - извършване на настройки в подменютата.

Меню AUDIO включва следните режими:

Volume –
Регулира силата на звука в диапазона от 0-31.
          Volume variation - Регулира изменението на звука в зависимост от нивото на сигнала от целта. Дианазона на изменение е от 1 до 7. Като степен 1 е най-малката вариация на звука, а степен 7 е най-голямата.
Sound freq max –
Регулира честота на звука издаван от металотърсача.
             Sound scheme – варианти на озвучаване на засечените цели.
             Scheme 1:
При този режим звука плавно се променя в зависимост от засеченият метал.
             Scheme 2: При този режим звука плавно се променя при засечени цели от цветни метали. А черните метали (желязото) се озвучава с нисък тон.
             Scheme 3: При този режи озвучаването е двутонално без градация. Т. е. целите от черни метали се озвучават с нисък тон, а целите от цветни метали се озвучават с висок тон.
Threshold – Регулира фоновият тон при отсъствие на цел под датчика. При поява на цел фоновият тон се прекъсва. Диапазона на регулиране е от 1 до 32. Може да изключите тази настройка като изберете опцията Off – изключено.

Меню HW options включва следните режими:
Ferrite calibr –
Регулира началната точка за изчисление на грунд баланса и дискриминацията. Това е инженерна функция, която е настроена при фабричната настройка на металотърсача и не се препоръчва да бъде променяна от потребителя.
Coil balanse -
Това е инженерна функция, която е настроена при фабричната настройка на датчика на металотърсача и не се препоръчва да бъде променяна от потребителя.
         Balance –
текущо състояние на баланса на датчика на металотърсача.
         Desired balance – това е електронна регулировка на баланса на датчика.
         No compensator -
баланс на датчика с изключен електронен баланс.
         Compensator on/off – включване и изключване на електронния баланс на датчика.
TX frequency - Регулира работната честота на металотърсача. Това е инженерна функция, която е настроена при фабричната настройка на металотърсача и не се препоръчва да бъде променяна от потребителя.
Voltmetr –
коригира показанията на индикатора за състоянието на батерията.

Меню Processing включва следните режими:
W-algorithm –
Режима дава по-точна индентификация на металите. В частност – по-добре подтиска влиянието на железните цели. Но при близко разположени цели увеличава взаимното им влияние, затова на замърсени участъци се препоръчва този режим да е изключен.
Smooth VDI – задържа показанията на индикацията за металите на дисплея.

Меню User profile използва се за създаване на 4 потребителски профила (A, B, C, D) с различни настройки на апарата. Включва следните режими:
Load setting –
зареждане на записан потребителски профил.
       Save setting – запис в текущо избран потребителски профил.
       Factoyr reset - Заводски настройки. Това е инженерна функция, която е настроена при фабричната настройка на датчика на металотърсача и не се препоръчва да бъде променяна от потребител.

Меню Umin включва следните режими:
Upow min –
Регулира прага на сработване на сигнала за предупреждение за нисък заряд на батерията.

Менюто Backlight lev. включва следният режим:
Backlight –
Регулира силата на яркостта на подсветката на дисплея. Регулира се от 0 (подсветката е изключена) до 100.

Меню Filter включва следният режим:
Ground filter – (Грундов филтър).
Подтискане (филтрирането) влиянието на минерализацията в земята (грунда) позволява на металотърсача да настрои идеалната скорост на апарата и датчика за оптимална работа. Намаляването на филтрацията на грунда при слабо минерализирани почви – увеличава дълбочината на търсене. Ниските филтри изискват по-бавна скорост на търсене, но повишават дълбочината на откриване на металите в почвата. Високите филтри изискват по-бърза скорост на търсене, но при тях дълбочината на детекция намалява, затова се предпочитат при по-силно замърсени участъци. Може да изберете из между 5 броя филтри: «Very slow» «Slow» «Normal» «Fast» «Very Fast»

Меню Mask включва следният режим:
Set Mask –
Това е режим в който избираме кои цели да бъдат да НЕ БЪДАТ озвучавани от металотърсача при работата му. В режима има 16 сектора за заглушаване. Първите 3 сектора заглушават ЖЕЛЕЗНИТЕ цели. А останалите сектори заглушават последователно: Алуминиево фолио, Цинк, Злато, Сребро, Мед.

Меню Speed of GEB включва следният режим:
Autotrack speed –
Този режим позволява на металотърсача да следи измененията в грунда и да се саморегулира автоматично в зависимост от тези изменения. Може да изберете сами скоростта с която да се следи почвата, т.е. при какви изменения на почвата да се извършва автоматичното саморегулиране на металотърсача. SLOW – при бавни промени в почвата ще се извърши автоматичната самонастройка; MEDIUM - при средни промени в почвата ще се извърши автоматичната самонастройка; FAST - при бързи промени в почвата ще се извърши автоматичната самонастройка; OFF – изключване на този режим.

ПРЕДИМСТВАТА ДА КУПИТЕ ОТ НАС

Сигурност

Не трябва да имате притеснение да пазарувате от нас виртуално – през интернет, защото: [повече...]
Доставка

Най-често струва само около 5 лева и се извършва в срок до 4 работни дни до всеки град в България. [повече...]
Гаранция

Ние Ви предлагаме професионална гаранционна и извънгаранционна поддръжка и сервиз. [повече...]Можете да поръчате този продукт веднага на телефон: +359 878 548 849